Sprong
Plank kast (- 1 deel)
Handstand overslag (1,0 – 4,5)
Plank verhoogd vlak (60-90, jeugd 90 of 120)  
Overslag + ½ draai in aanzweeffase tot buiklig (4,3)
=====
=====
Trampoline kast (– 1 deel)
Overslag + ½ draai in aanzweeffase (1,24 - 4,0)
Handstand overslag (1,0 – 4,0)

Brug
Komen tot strekhangzwaai aan de hoge ligger
2 zwaaien (minimaal 45 onder de horizontaal) (heupen 60 onder horizontaal  = - 0,3 en 30° = + 0,3)
achter neerspringen
½ draai springen nu naar de lage legger
borstwaartsom met 2 benen (gehukt of gehoekt)
buikdraai (opzwaai 45
keuze
1)  ophurken op lage legger + afspringen
2)  tegenspreiden/hoeken zolen ondersprong tot stand (= + 0,3)

Balk
keuze
1) Ophurken tot hurkzit en doorhurken tot gestrekte zit armen 2 sec
zijwaarts
2) Doorhurken tot gestrekte zit armen 2 sec zijwaarts (= + 0,3)
1 been terugspreiden tot rijzit
benen achter opzwaaien en neerzetten komen tot schrede stand  
aansluitpas (chassée) met tegengestelde arm
stap loopsprong (90°)
Lopen attitude houding tot bijna einde van de balk  
keuze
1)  zweefstand min 2 sec. komen to schrede stand ½ draai op 1 been
passe parallel
2)  Fouetédraai been opzwaai min 30° (= + 0,3)  

keuze
1) wisselsprong direct gevolgd door sisonne achterste been vrij boven
de balk
2)  sisonne en kattesprong en stap
¼ draai zijwaarts tot midden balk  
¼ draai terug.Wisselsprong  
gevolgd door spagaatsprong afzet 2 benen (voor- achter) beenspreiding min 90°
(streksprong i.p.v. spagaatsprong = - 0,3)

hurkzit + rol voorover tot schredestand (staan)
op tenen met armen hoog tot bijna einde balk
keuze
1)  arabier  
2)  overslag (= + 0,3)

Vloer
keuze
1) Aanloop + voorhup arabier + streksprong (= kaats) tot stand
2) Overslag vo + streksprong (= kaats) of
loopoverslag vo (met handenafzet van reutherplank (= + 0,3)
Pasjes voorwaarts gevolgd door streksprong met spreiden en sluiten van benen
keuze
1)  Opzwaai tot handstand doorrol tot hurkzit gevolgd door snelle rol vo zonder handensteun of
2)  Snelle rol vo zonder handensteun gevolgd door hurkhandstandsteun met uitstrekken in handstand gevolgd door doorrollen en
streksprong met ½ draai
keuze
1)  1 of 2 aansluitpassen gevolgd door loopsprong, tussenpas en
loopsprong benen min 90°
2)   1 of 2 chassé's gevolgd door loopsprong (min 90°) en
schaarsprong voorwaarts met gebogen benen (kattesprong) pasjes tot sluitsprong en
streksprong met ½ draai
Rol ao met steun op gestrekte armen via hurkzit tot stand (stut) (gebogen armen = - 0,3)
keuze
1)  Aanloop, voorhup en radslag gevolgd door enkele pasjes (zijwaarts) voorwaarts tot (schrede)stand
2) Arabier streksprong/kaats met ½ draai om de lengteas, uitstappen + radslag (= + 0,3)