Sprong
Plank verhoogd vlak (60-90, jeugd 90 of 120)  
Overslag + ½ draai in aanzweeffase tot buiklig (4,3)
Handstand platvallen (4,1)
=====
=====
Trampoline verhoogd vlak (60-90, jeugd 90 of 120)  
Overslag + ½ draai in aanzweeffase tot buiklig  (1,0 - 4,0)
Trampoline kast (– 1 deel)
Handstand overslag (1,0 – 4,0)

Brug
Komen tot strekhangzwaai aan de hoge ligger
2 zwaaien (heupen mininmaal 60° onder horizontaal, 45° onder horizontaal = + 0,3)
+ achter neerspringen
½ draai springen nu naar de lage legger
borstwaartsom met 1 of 2 benen (gehukt of gehoekt)
heup (buik) draai ao
keuze
1)  neerspringen tot stand en tegenspreiden/hoeken en zolen
ondersprong tot stand
2)  ophurken op de lage ligger tot hurkzit en streksprong af = + 0,3

Balk
keuze  
1) Ophurken tot hurkzit en ¼ draai komen tot schredestand
2) Doorhurken tot gestrekte ruglingse zit op balk 2 sec = + 0,3
keuze
1)  aansluitpassen tot midden van de balk afw. links en rechts
2)  aansluitpassen met tegengestelde arm voor enkele pasjes
loopsprong beenspreiding min. 90° = + 0,3
Zweefstand min 2 sec. Gaan in attitude houding tot einde balk
½ draai op 2 benen armen hoog
Sisonne achterste been vrij boven de balk, stap stap
Gaan in relevé (op tenen) tot midden balk ½ draai op 1 been voet gepunt
bij knie (passe parallel) tot schrede stand
Wisselsprong direct gevolgd door streksprong en gaan op tenen tot bijna
einde van de balk (geen streksprong = - 0,3)
Arabier of overslag tot stand

Vloer
keuze
1) Voorhup 2 benige afzet, radslag gevolgd door enkele
aansluitpassen zijwaarts tot schrede stand (uitval stand)
2) Aanloop voorhup en arabier met streksprong (kaats) = + 0,3
Opzwaai vluchtige handstand + doorrollen tot hurkzit
keuze
1)  Losse rol vo streksprong ½ draai  
2)  Rol vo met streksprong tot stand = - 0,3
keuze
1)  1 of 2 aansluitpassen gevolgd door schaarsprong met gebogen
benen (= kattesprong) en sisonne achterste been vrij van de mat
dan bijplaatsen tot stand gevolgd door streksprong ½ draai
2)  1 of 2 aansluitpassen gevolgd door loopsprong, tussenpas  en
loopsprong (beenspreiding min 90) = + 0,3
Rol achterover via hurkzit tot stand (bij voorkeur stutrol)